July 2021

04 Sun

14. NEDELJA med letomsv. Urh, škof
Studeno  |  ob: 10:00  |  mašuje: g. Jožef
v zahvalo

11 Sun

15. nedelja med letomsv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope
Studeno  |  ob: 10:00  |  mašuje: g. Bogomir
††† Anton, Marjan, Miro Milavec, Studeno 12

18 Sun

16. nedelja med letombl. Elij iz Koštabone, diakon, muč.
Studeno  |  ob: 10:00  |  mašuje: g. Bogomir
†† Davorin in Jožefa Matičič

21 Wed

SREDA 16. tedna med letomsv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik
Studeno  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir
za zdravje

22 Thu

ČETRTEK 16. tedna med letomsv. Marija Magdalena, spokornica
Strmca  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Jožef
††† Jenček, Strmca 3

23 Fri

PETEK 16. tedna med letomsv. Brigita Švedska, redovnica in sozavetnica Evrope
Gorenje  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir
†† starši Jurca

25 Sun

17. NEDELJA MED LETOM – opasilosv. Jakob Starejši, apostol
Studeno  |  ob: 10:00  |  mašuje: g. Škof
††† Ana, Jakob in starši Milavec, Studeno 12
za žive in rajne obeh župnij

28 Wed

SREDA 17. tedna med letomsv. Viktor (Zmago) I., papež
Belsko  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir
†††Rafael, Marija, Adolf Požar, Belsko 35

29 Thu

ČETRTEK 17. tedna med letomsv. Marta, Lazarjeva sestra
Gorenje  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Jožef
v čast Svetemu Duhu, Gorenje 15

We are very proud of the custom calendar added to the theme. The calendar is ready to use, and no plugin is necessary to get it working.

Other than calendar plugins the calendar of the theme is linked to a post, giving you the ability to add content to the calendar as you feel necessary.

Other features include:

  • A countdown timer.
  • advanced recurring calendar settings
  • a sidebar widget.
  • a Custom calendar view for using in the main content on the front page.
  • Custom calendar pages.

Should you feel that you would not want to use the custom calendar and would rather add a plugin, you can do it by just adding your plugin and follow the directions of the plugin creator.