Začetni obred

Vstopni spev

Duhovnik in verniki se pokrižajo:

D: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
V: Amen.
NMOB-1 V-imenu
D: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
V: In s tvojim duhom.
D:Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.
Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se (Kyriee)

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Slava (Gloria)

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški Kralj, Bog Oče vsemogočni. Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov. Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si Sveti, edino ti Gospod, edino ti Najvišji, Jezus Kristus, s Svetim Duhom: v slavi Boga Očeta. Amen.

Glavna prošnja

Prošnja ni vedno enaka, pač pa je odvisna od priložnosti. naprimer:

Molímo! Bog, naš Oče, naj si prizadevamo za medsebojno ljubezen, da se bomo lahko nekoč vsi skupaj s teboj veselili v naši nebeški domovini. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen

Besedno bogoslužje

Branje Božje besede

Besedno bogoslužje ima ob delavnikih naslednje sestavne dele: berilo, psalm, vzklik aleluja, evangelij. Ob nedeljah in praznikih pa: prvo berilo, psalm, drugo berilo, vzklik aleluja, evangelij.

Bralec napove berilo z besedami:

Berilo iz knjige …

Po berilu zaključi:

Poslušali smo Božjo besedo.
Bogu hvala.

Duhovnik napove evangelij z besedami

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Iz svetega evangelija po…
Slava tebi, Gospod.

Po evangeliju zaključi:

To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.

Homilija

Sledi homilija ali pridiga. Ob nedeljah in praznikih je pridiga obvezna, druge dni priporočljiva.

Véra (Credo)

Sledi nicejsko-carigrajska veroizpoved, ob posebnih priložnostih lahko tudi kakšen drug način izpovedovanja vere (naprimer: obnovitev krstnih obljub z vzkliki se odpovem in verujem).

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno; ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi. In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po prerokih. In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku.
Amen.

Prošnje za vse potrebe

Prošnje so odvisne od situacije. S prošnjami se zaključuje en od dveh glavnih delov maše – besedno bogoslužje.

Evharistično bogoslužje

Drugi glavni del maše je evharistično bogoslužje. Sestavljeno je iz dveh delov: posvetitve evharističnih darov in delitve obhajila vernikom.

Prinašanje darov

Ministrant je na glavni oltar prinesejo misal, korporal, kelih in darove (kruh in vino). Duhovnik moli nad darovi:

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo – sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.
Bogu čast in hvala vekomaj.
Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo – sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.
Bogu čast in hvala vekomaj.
Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.
Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Prošnja je lahko ob različnih priložnostih različna, naprimer:

Dobri Bog, prinašamo ti darove sprave. Prosimo te, utrdi nas s svojo milostjo, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Evharistična molitev

Evharistična molitev lahko poteka po štirih glavnih postopkih, vsak od njih pa ima še različice. V nadaljevanju je opisana ena od možnih evharističnih molitev:

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo po tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu, tvoji Besedi, po kateri si vse ustvaril. Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil. Postal je človek po Svetem Duhu in se rodil iz Device Marije. Da bi spolnil tvojo voljo in ti pridobil sveto ljudstvo, je v trpljenju razpel roke na križu, premagal smrt in razodel zmagoslavno vstajenje. Zato oznanjamo tvojo slavo z angeli in vsemi svetnikiin združeni z njimi kličemo:

Svét si ti, Gospod (Sanctus)

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah.

Blagoslovljen (Benedictus)

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah.

Spremenjenje

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem Duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, Nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Zato ti darujemo kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno te prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod, svoje Cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem …, našim škofom…, in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z božjo materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Naš Odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš

Oče naš ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj da bomo vedno živeli brez greha, in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Pozdrav miru in sprave

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: MIR VAM ZAPUSTIM, SVOJ MIR VAM DAM. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Podajmo si roke v znamenje miru in sprave.

Verniki si med seboj podajajo roke in si voščijo:

Mir s teboj.

Jagnje Božje (Agnus Dei)

Duhovnik prelomi hostijo, medtem pa verniki molijo:

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Duhovnik dvigne hostijo in jo pokaže vernikom:

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le (z) besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Obhajanje vernikov

Duhovnik najprej sam použije hostijo in izpije vino iz keliha, potem pa ponudi hostije zbranim vernikom. Vsakemu pokaže hostijo z besedami:

Kristusovo telo.
Amen.

Prošnja po obhajilu

Prošnja po obhajilu je lahko ob različnih priložnostih različno oblikovana, naprimer:

Usmiljeni Bog, nasitil si nas z nebeškimi zakramenti. Naj posnemamo zgled svete družine, da se ji bomo po koncu zemeljskega življenja pridružili v večnem življenju. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen

Sklepni obred

Ob koncu maše duhovnik po navadi oznani praznike in posebne dejavnosti v bližnji prihodnosti. Nato zaključi mašo.

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Duhovnik pokriža vernike z besedami:

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.
Bogu hvala.