Mnogi ste me v teh dneh vprašali, zakaj nič ne omenjam bire – to je letnega daru za duhovnika. Zdi se mi prav, da povem od česa duhovniki živimo v župniji.

Kot prvo ne dobivamo plače iz Vatikana. Vsak duhovnik sme obdržati po en mašni dar na dan kot osebni prihodek, če v eden dnevu več maš, mora darove ostalih maš oddati škofu na škofijo.

Kot osebni prihodek sme duhovnik obdržati tudi dar vernikov od pogreba, poroke (tako imenovane štolnine), ter dar ob krstu in druge darove vernikov, ki jih namenite duhovnu osebno, kot je na primer dar za biro.

Poleg teh darov prejemajo duhovniki, ki so že civilno upokojeni (po 62. letu) še minimalno pokojnino, duhovniki do upokojitve pa moramo iz svojih osebnih prihodkov plačevati še dve tretjini socialnega in zdravstvenega zavarovanja, eno tretjino pa nam prispeva država.

Duhovniki iz osebnih prejemkov krijemo stroške prehrane, avtomobila, telefona ter osebnih potreb in obleke. Seveda je lepo, če duhovnik lahko iz svojih prihrankov pomaga tudi pomoči potrebnim.

Dar duhovniku lahko osebno oddate v župnišču ali po maši, ali pa v kuverti pri nedeljski miloščini. V tem primeru vas prosim, če dopišete na listek vaše ime in vaš naslov. Vsem, ki ste že dali, in vsem, ki še boste dali svoj dar se iz srca zahvaljujemo. Naj vam Bog vašo dobroto bogato povrne v tem in prihodnjem življenju.

Vaše darove si bomo duhovniki med seboj v dogovoru razdelili. V kolikor bo čas dopuščal, se veselimo tudi vašega povabila na vaš dom, mogoče ob priložnosti adventnega ali božičnega blagoslova ali pa ob kakšni drugi priložnosti. Prav tako se veselimo tudi vašega obiska v župnišču. Vedno ste dobrodošli!

Na koncu vam priporočam v molitev tudi g. Alana, našega duhovnega pomočnika, ki mu je pod težo napora ob zaključku doktorata opešalo zdravje, molimo zanj, da si čim prej opomore in pride med nas, da bo kos novim pastoralnim obveznostim, ki ga čakajo.

Vaši duhovniki

Komentarji so zaprti.