je praznik veselega pogleda na življenje, saj vsebuje upanja poln pogled poveličanega življenja. Spominja tudi, da je življenje podarjeno. Marija je prejela zemeljsko in večno življenje v izjemni obliki kot dar. Marija je dojela, da je za človeka najmodrejše sprejeti Boga v svoje življenje. Zato je postala najrodovitnejši človek na svetu. Ker je vse sprejela, je lahko tudi rodila, kajti sposobnost rojevanja odgovarja sposobnosti sprejemanja. Marija vse sprejme in vse izroča Svetemu Duhu. In to je vrhunec človekove dejavnosti. Posledica je neverjetna: rodi Boga-človeka; a tudi vse drugo, kar pride iz nje, je Božje-človeško; vsako misel, besedo in dejanje »spočne« v sodelovanju s Svetim Duhom. V tem nam je Marija vsem za zgled.

Na sam praznik se bomo ponovno posvetili Mariji. Z Marijo, ki jo papež Frančišek imenuje »mater živega evangelija« (VE 287), prosimo, da bi Cerkev na Slovenskem veselo in z novo gorečnostjo odgovorila klicu Svetega Duha po iskanju novih poti pričevanja. Tudi mi se prepustimo vodstvu Svetega Duha na poti služenja in rodovitnosti v »marijanskem slogu«: oživimo vero v »revolucionarno moč nežnosti in ljubezni«, saj prav pri Mariji odkrivamo, da »ponižnost in nežnost nista kreposti slabotnih, ampak močnih, ki jim ni treba slabo ravnati z drugimi, da bi se počutili pomembne« (VE 288). Marija nas uči ohranjati bistvene stvari v srcu in o njih molitveno premišljevati ter prepoznavati sledove Božjega duha v pomembnih in domnevno nepomembnih dogodkih. Kot ona smo sposobni pod navdihom Duha »hitro« (Lk 1,39) zapustiti svoje območje ugodja in odhiteti na pomoč potrebnim. Naj posvetitev Mariji poživi našo vero in pripravljenost za konkretna dejanja. Kakor Marija izrecimo »zgodi se mi po tvoji besedi«, da bo Sveti Duh v nas lahko delal velike reči.

V sredo, 15. 8., na praznik Marijinega vnebovzetja bodo maše po nedeljskem urniku ob 8., 10. in 19. uri. Pri vseh mašah bomo imeli ofer za potrebe župnije. Naj Marija, božja mati, s svojo priprošnjo bogato povrne vsak vaš dar.

(Župnik)

Komentarji so zaprti.