Po zaslugi g. Eda Milavca je ponovno oživela spletna stran župnije Studeno. Za njegovo pomoč in pripravljenost za urejevanje spletne strani se mu v imenu župnije iskreno zahvaljujemo.

Spletni naslov strani je:

http://zupnija.studeno.com/

Komentarji so zaprti.