Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebne Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti:  Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Navadni post, samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim dobrim delom pokore in ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta starosti do smrti. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) ali je kakšna slovesnost v družini na petek, post in zdržek odpadeta. Strogi post, na pepelnico in veliki petek kljub morebitnim praznikom in osebnim praznovanjem vedno veže in nikoli ne odpade. Morebiti je prav, da se odločite za praznovanje osebnih praznikov po veliki noči.

 

in��nn ��� n lang=en-US style=’language:en-US’>

 

ar�g: ��� si-language:sl’>»Pojdi in tudi ti tako delaj! «

Svetovni dan bolnikov nas vsako leto na svoj način spodbudi k večanju občutljivosti za bolne in trpeče v naši družbi, po naseljih, v bolnišnicah in v neposredni soseščini. Večanje resnične humanosti je jamstvo, da bo človeška družba preživela z medsebojno povezanostjo in solidarnostjo.

Te dni je  priložnost za vse ljudi dobre volje, da izkažejo pozornost bolnikom. Še posebej velja to za kristjane.

Zdravi in bolni smo povabljeni, da ta dan molimo za blagoslov naši krajevni  Cerkvi in narodu, da ne bi evangelizacija ostala samo mnogokrat izrečena beseda. Prav v službi bolnim in trpečim mora postati živa, udejanjena metoda usmiljenega Samarijana.

Posebej pa naj to leto zaznamuje vnovična skrb za razumevanje in iskanje vrednosti zakramentov za bolnike. Spoved, bolniško maziljenje in obhajilo še vedno nimajo pravega pomena, predvsem pa globokega verskega in duhovnega spoštovanja. Sveta maša za vse bolne bo v ponedeljek, 11.2., ob 18. uri v Postojni.

Komentarji so zaprti.