Za slovesno obhajanje božiča si je potrebno pripraviti srce. Novorojenemu moramo narediti zibelko v svojem srcu. Prilika za sveto spoved, ko bodo na razpolago tudi tuji spovedniki bo: v nedeljo, 16. 12., ob 17. uri. Glede spovedovanja opozarjamo zlasti na to, da bi poskušali opraviti sveto spoved čim prej, da ne bi odlašali do zadnjega dne. Mladi ste v nedeljo 23. 12. ob 19. uri vabljeni najprej k skupni pripravi in potem k sveti spovedi v Postojno.

Skupna priprava in spoved za zakonce je organizirana v soboto, 22. 12., ob 19,30. uri., tudi  v Postojni.

Otroci bodo sveto spoved opravili  v sredo, 19. 12., ob 16,30. uri. Otroci naj pridejo k sveti spovedi takrat, da ne bodo motili spovedovanja drugih.

Če ne boste opravili svete spovedi doma, to lahko opravite tudi v Postojni, ko je dežurstvo.

Dežurstvo v Postojni dopoldne
Četrtek, 20. 12. 2012 od 9. ure do 11. ure (g. Luka Tul  in msgr. Vincencij Lapajne)
Petek,  21. 12. 2012 od 9. ure do 11. ure (g. Marjan Škvarč in g. Niko Štrancar)
Sobota, 22. 12. 2012 od 9. ure do 11. ure (g. Ervin Mozetič in g. Gašper Lipušček)

 

Komentarji so zaprti.