Belsko

Podružnična cerkev sv. Justa

Cerkev je prvič omenjena leta 1526 v popisu dragocenosti, ki so jih takrat zbrali po cerkvah na Kranjskem kot prispevek naše dežele za obrambo proti Turkom. To je enoladijska gotska cerkev z zvezdasto obokanim svetiščem iz 15. stoletja. Cerkev so v drugi polovici 17. stoletja predelali, kot kažeta letnici 1686 na lepo oblikovani baročni zvonici in 1687 na klesanem portalu. Baročni obok v ladji so v novejšem času odstranili in ladjo pokrili z novim lesenim stropom.

V prezbiteriju stoji lesen oltar v baročni tradiciji. V njem je kip zaščitnika cerkve sv. Justa, ob straneh sta kipa sv. Apolonije in sv. Barbare, na stenah v prezbiteriju pa še kipa sv. Andreja in sv. Štefana. Na podstavkih v ladji pred prezbiterijem sta postavljeni figuri sv. Jožefa in Device Marije, kraljice sv. rožnega venca. Križev pot na steni je iz leta 1903.

Cerkve - Podružnice

Studeno

Župnijska cerkev
sv. Jakoba

Predjama

Podružnična cerkev
Žalostne Matere božje

Strmca

Podružnična cerkev
Marije Snežne

Gorenje

Podružnična cerkev
sv. Lenarta

Belsko

Podružnična cerkev
sv. Justa

Studeno na sv. Lovrencu

Cerkev
sv. Lovrenca