Studeno

Župnijska cerkev sv. Jakoba

Sedanja zgradba je zidana v baročnem slogu, vendar se ne ve, kdaj so jo v resnici sezidali. V zgornjem oknu današnjega zvonika odkrijemo letnico 1682; iz 17. stoletja najbrž datira neposredna predhodnica današnje cerkvene stavbe, ki kaže v notranjščini oblike 19. stoletja. Cerkev je dolga 34 in široka 9,5 m. Zvonik so dvignili leta 1878 in ga obnovili z novo streho leta 1968. Leta 1878 so tudi postavili nove orgle, izdelek Franca Goršiča.

Nove oltarje je cerkev dobila leta 1882, v novogotskem slogu in z novimi ali obnovljenimi lesenimi kipi.

Na glavnem oltarju na sredini je kip sv. Jakoba, ob straneh stojijo sv. Andrej, sv. Peter, sv. Pavel in sv. Janez, nad njim pa lebdi skupina sv. Trojice.

Desni stranski oltar je posvečen sv. Roku (kip sredi oltarja). Nad kipom sv. Roka je figura sv. Lovrenca, ob strani pa sta postavljena kipa sv. Antona in sv. Martina (?).

Levi stranski oltar je posvečen Materi božji: kip v sredini je Mati božja z Jezusom, nad njo stoji lik sv. Uršule, na straneh pa sta kipa sv. Apolonije s kleščami in sv. Barbare s kelihom. Križev pot je iz leta 1865. Ohranjena je listina postavitve.

Cerkve - Podružnice

Studeno

Župnijska cerkev
sv. Jakoba

Predjama

Podružnična cerkev
Žalostne Matere božje

Strmca

Podružnična cerkev
Marije Snežne

Gorenje

Podružnična cerkev
sv. Lenarta

Belsko

Podružnična cerkev
sv. Justa

Studeno na sv. Lovrencu

Cerkev
sv. Lovrenca