Studeno na sv. Lovrencu

Cerkev sv. Lovrenca

Nad vasjo Studeno, na višini 1019 m. Patrocinij cerkve in njena lega kažeta na visoko starost te cerkve. Omenja se že leta 1391 kot podružnica hrenoviške župnije. V jedru je verjetno še romanska. V novem veku je dobila nov dolg prezbiterij; takrat so tudi ladjo banjasto obokali. Zvonik (na “preslico”) ima letnico 1671.

Edini oltar v cerkvi je lesen, postavljen leta 1901. Leseni kip sv. Lovrenca na oltarju je bil pred kratkim obnovljen. Zunanjščina razmeroma dolge in ozke ter nizke cerkve z zvonico in lopo pred njo kaže istrski vpliv.

Cerkve - Podružnice

Studeno

Župnijska cerkev
sv. Jakoba

Predjama

Podružnična cerkev
Žalostne Matere božje

Strmca

Podružnična cerkev
Marije Snežne

Gorenje

Podružnična cerkev
sv. Lenarta

Belsko

Podružnična cerkev
sv. Justa

Studeno na sv. Lovrencu

Cerkev
sv. Lovrenca