Gorenje

Podružnična cerkev sv. Lenarta

Cerkev je najkasneje iz prve polovice 15. stoletja. Prav tako se prvič omenja leta 1526. Tudi to je enoladijska gotska cerkev z novim ravnim lesenim stropom v ladji. Prezbiterij je križno rebrasto obokan, gotski je tudi portal. V prezbiteriju so v zadnjih letih pod vodstvom zavoda za spomeniško varstvo v Novi Gorici začeli odkrivati freske, ki so po slogu sorodne tistim v predjamski cerkvi, čeravno so nekoliko mlajše (okoli 1450 do 1460).

Leseni oltar, posvečen sv. Lenartu, je s konca 18. ali začetka 19. stoletja. V sredini ima kip sv. Lenarta in ob straneh kipa sv. Janeza in sv. Pavla mučencev. V cerkvi sta še dva kipa iz mavca, kip Srca Jezusovega in Brezmadežne Matere božje iz leta 1932. Pevski kor so postavili leta 1880.

Cerkve - Podružnice

Studeno

Župnijska cerkev
sv. Jakoba

Predjama

Podružnična cerkev
Žalostne Matere božje

Strmca

Podružnična cerkev
Marije Snežne

Gorenje

Podružnična cerkev
sv. Lenarta

Belsko

Podružnična cerkev
sv. Justa

Studeno na sv. Lovrencu

Cerkev
sv. Lovrenca